CATALÀ
/

 

 

Àurea Acústica és una consultoria especialitzada en acústica, control del soroll i vibracions.

L'èxit d'Àurea Acústica es basa en la capacitat d'abordar professionalment qualsevol projecte en l'àmbit de l'acústica i el control del soroll: des de la fase de disseny o la detecció d'una incidència fins l'execució o seguiment d'obra i la certificació final.

El nostre compromís és el d'oferir la solució més pràctica i rendible possible. Per aquest motiu Àurea Acústica és una consultoria independent respecte d'empreses fabricants o distribuïdores de materials acústics o electroacústics.

Els enginyers directors d'Àurea Acústica conten amb un reconegut prestigi en el món docent. Així ho acredita la direcció per part seva del Mòdul d'Aïllament i Control del Soroll del Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental de la Universitat Ramón Llull (Enginyeria i Arquitectura La Salle ), la seva participació en els Cursos d'Acreditació de les Entitats Ambientals de Control del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya o els diversos cursos i conferències impartits en diferents Col·legis Professionals d'Enginyeria i Arquitectura.

Àurea Acústica centra la seva activitat en els següents camps:
· Control del soroll
· Acústica arquitectònica
· Electroacústica
· Vibracions
· Mesuraments
· Instal·lació de solucions acústiques


Àurea Acústica és Membre Associat de l' Associació Catalana de Consultors Acústics , una associació que vetlla per la capacitat i qualificació dels seus associats i en garanteix la independència i la qualitat.