CATALÀ
/
 
   

 

 

ARQUITECTÒNICA
 

Àurea Acústica ofereix serveis d'instal·lació i posta en obra de solucions acústiques per aquells clients que, a demés de l'assessorament tècnic, requereixen també la implantació de la solució adient. En aquests casos, els propis enginyers que han definit la solució realitzen el seguiment d'obra.


SERVEIS:

· Instal·lació de solucions constructives
per garantir l' aïllament adequat.

· Instal·lació de materials absorbents per controlar la reverberació.

· Instal·lació de reflectors, difusors i altres materials acústics.

· Realització d'estudis de gravació.

· Implementació i instal·lació de silenciadors acústics.

· Implementació i instal·lació de tancaments per a maquinària.

· Implementació i instal·lació de bancades d'inèrcia.