CATALÀ
/
 
   

 

 

ARQUITECTÒNICA
 

Àurea Acústica ofereix una extensa gama de serveis relacionats amb l’assessorament, el mesurament, la predicció i l’anàlisi de l’acústica en l’arquitectura i la construcció.

La nostra experiència i l'ús de la millor tecnologia ens permeten projectar la millor solució en cada cas.


SERVEIS:

· Mesura, disseny i simulació de l'aïllament acústic de solucions constructives.
· Disseny i implantació de solucions a problemes d'aïllament i soroll d'impacte. Detecció i control de la propagació del soroll per via estructural.
· Simulació acústica del comportament in situ de solucions constructives segons UNE EN ISO12354 .
· Control i seguiment d'obra per a l'obtenció d'un correcte aïllament acústic.

· Mesura, disseny i simulació de paràmetres acústics de recintes.
· Disseny del correcte condicionament acústic de sales nobles (teatres, auditoris, sales d'actes, sales polivalents, .).
· Disseny del correcte condicionament acústic de sales d'us específic (cambres anecoiques, semianecoiques i reverberants).
· Simulació de l'acústica de recintes tancats.
· Disseny i implementació de solucions de millora de la qualitat acústica de recintes (hotels, biblioteques, sales de lectura, locals d'oci i restauració etc.).
· Control i seguiment d'obra per a l'obtenció d'una bona qualitat acústica.

· Disseny i execució d'estudis de gravació.

· Solucions a patologies acústiques existents en l'edificació.

· Estudis de compliment del CTE HR.


RECURSOS ESPECíFICS :

· Software de predicció acústica i reforç electroacústic de sales Ease.
· Software de simulació, disseny i auralització d’espais interiors Cara.
· Software de càlcul de l'aïllament d'elements constructius INSUL.
· Software de càlcul de l'aïllament de solucions constructives BASTIAN.