CATALÀ
/

 

 

NORMATIVA
DIRECTIVA EUROPEA

· Directiva 2002/49/CE del parlament europeu. Descarregar PDF

LLEI DEL SOROLL

· Llei 37/2003, del Soroll. Descarregar PDF
· Reial Decret 1513/2005. Descarregar PDF
· Reial Decret 1367/2007. Descarregar PDF

CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

· Reial Decret 1371/2007. Document bàsic. Descarregar PDF
· Correcció d'errors del document bàsic. Descarregar PDF
· Modificació de les disposicions transitòries. Descarregar PDF

LLEI CATALANA


· Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. Descarregar PDF