CATALÀ
/

 

 

NORMATIVA

· Associació de Consultors Acústics de Catalunya.
www.consultorsacustics.cat


· Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
de Catalunya.

www.coettc.com

· Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Àrea de contaminació acústica.

www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/soroll

· Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona
www.mediambient.bcn.es

· Societat Espanyola d'Acústica
www.sea-acustica.es

· European Acoustics Association
www.european-acoustics.org

· Acoustical Society of America
www.asa.aip.org

· Associació espanyola contra la contaminació pel soroll
www.aecor.es