CATALÀ
/

 

 

NORMATIVA

Suma i resta de nivells de pressió sonora
Càlcul de la suma i la resta de nivells de pressió sonora,
per bandes d'ocatava. Descarregar XLS


Ponderacions A, B i C
Càlcul del valor global i dels espectres ponderats A, B i C, per bandes d'ocatava i de terç d'octava. Descarregar XLS


Càlcul de la Insertion Loss produïda per una barrera
Teories de Fresnel i Maekawa. Descarregar XLS


Temps de reverberació
Càlcul del temps de reverberació d'una sala amb les expressions de Sabine, Norris-Eyring i Millington-Sette. Descarregar XLS


Càlcul dels modes propis d'una sala
Càlcul de les freqüències de ressonància i criteris
de Bolt i EBU. Descarregar XLS


Transmission Loss d'una cambra d'expansió
Càlcul del Transmission Loss d'una cambra d'expansió. Descarregar XLS


Potència acústica d'un ventilador
Càlcul de la potència acústica d'un ventilador. Descarregar XLS